Alkusivulle

Ennen kevättä 2003           

kesä 2003

kesä 2004               

 kesä 2005         

 

kesä 2006

hyvä osakas.jpg       

Ote keskusteluista 11 ja 26.07.2003            

Vuosikokouskutsu     

Vuosikokouskutsu 2005        

Kokuskutsu 2006

tonttikartta

Kokouspöytäkirja 2003

Kokouspöytäkirja 2004.doc

Kokouspöytäkirja 2005

Kokouspöytäkirja 2006

kartta saaresta missä tontit ovat merkattu

Nykytilanne 2003 (Petri Linnasalmi)

 

 

 

kartta.jpg

Ei toteutunut suunnitelma (Petri Linnasalmi)

 

 

 

hyvä saarelainen.jpg

 

 

 

 

Laskelma.jpg

 

 

 

 

sopimus.jpg

 

 

 

 

Tiedote.jpg

 

 

 

 

 

 

kesä 2007           

kesä 2008

kesä 2009               

 kesä 2010         

 

kesä 2011

Kutsu

Vesilaki19.5.1961/264       Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358