Venevalkaman virkamiehet  

  puh.        email  

 

Valkamakapteeni                           Harri Metsäranta                  0503900251          Harri

 Valkaman puheenjohtaja         Joche von Schantz                   0505669373             Joche

 Valkaman rahastonhoitaja          Sirkka Savikangas               0505164455           Sirkka

 

 

Muita virkamiehiä

 

     Tiehoitokunnan puheenjohtaja   Petri Linnasalmi

     Tiehoitokunnan rahastonhoitaja Tuula Ilvan